"Tussen willen en verandering ligt moed"

Wil je weten welke vergoedingsmogelijkheden er zijn? Er zijn meerdere manieren om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk hieronder de mogelijkheden om uit te zoeken welke voor jou geschikt is.

Check je CAO
Mogelijk is er in jouw CAO een coach- of opleidingsbudget opgenomen. Dit bedrag kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

Informeer bij je HR manager
HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget dat besteed kan worden aan onder andere coaching. Ik kan tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching vermeld staan.

Informeer bij je leidinggevende
In dit geval kun je ook eerst een gratis oriënterend gesprek plannen met mij zodat ik je kan helpen met een plan en een offertevoorstel.

Belastingaftrek voor particulieren
Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Coaching kan hieraan voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren in je werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij je huidige werkgever als daarbuiten.
Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Belastingaftrek voor ondernemers
Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. De exacte voorwaarden van deze regeling vind je op de website van de belastingdienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt en ons coachtraject gebruikt om weer aan de slag te gaan, is de kans groot dat het volledige coachtraject vergoed wordt. Je kunt dit het beste vooraf informeren bij jouw verzekering.

Subsidies van het UWV
Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies op
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/